Karriär

För att bli världsledande inom vår bransch krävs en stor bredd av yrken och kompetens, men också spetskompetens. 

Hos oss finns alla de yrkeskategorier som behövs för att följa våra produkter från utveckling till leverans. Att vi samlat våra resurser i vindeln ser vi som en stor styrka, eftersom närheten och möjligheten att lära av varandra samt potentialen att utvecklas och komma med nya idéer ökar med alla på plats.

Vi arbetar efter en tydlig filosofi där arbete med ständiga förbättringar är en del av vår vardag. Vi tycker det är viktigt att vi håller vår filosofi levande och har därför regelbundna utbildningssatsningar inom området.

Att vi har medarbetare som vill utvecklas och bidra till verksamhetens utveckling är av största vikt för att bibehålla vår position på marknaden.

Tack vare detta uppnår vi en öppen och ärlig kommunikation mellan medarbetare och ledare, samt ett klimat där vi ser och tar tillvara varandras kompetenser och styrkor.

Indexator Rotator Systems AB är kollektivavtalsansluten och tillämpar Teknikavtalet IF Metall samt Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna.

Indexators strategiska kompass

Indexator Rotator Systems AB har en företagsfilosofi som är en gemensam bild av hur vår verksamhet ska bedrivas.

Läs vår strategiska kompass här

Service & Support

Vi finns till för dig för att du skall få svar på alla slags frågor som omfattar våra produkter.

Service & support

Utökat K100-program

K100 är en serie svivlar som bygger på en unik kombination av beprövad teknik och stor flexibilitet. 

Läs mer här