Indexators strategiska kompass

Indexator Rotator Systems strategiska kompass beskriver vårt strategiska ramverk och inriktning. Det syftar till att tydliggöra vår värdegrund, vår vision och vårt sätt att arbeta. Indexators kultur och arbetssätt ska möjliggöra för oss att nå våra mål. För att lyckas med det krävs ett tydligt ledarskap och medarbetarskap, grundat i våra värderingar. Det kan liknas vid att bygga ett hus där varje del har sin funktion.

Kompassen sätter medarbetaren i fokus. Vi lägger stor vikt vid att vara en arbetsplats som verkar för trivsel och personlig utveckling, och vi är stolta över att ett flertal gånger blivit uppmärksammade för denna strävan.

Vi är också stolta över att ha medarbetare som är kreativa, håller löften och visar på engagemang. Detta har bidragit starkt till vår världsledande ställning. Vi tar ett gemensamt ansvar och visar respekt gentemot vår omgivning och tänker på hur vårt handlande påverkar våra arbetskamrater, samarbetspartners, kunder och leverantörer.

Vi är övertygade om att vår sammanlagda förmåga är större än den enskilda individens insats. Ledarskapet bygger på en positiv människosyn där människors potential skall tas tillvara. Mångfald och jämställdhet på arbetsplatsen ses som en styrka som bidrar till effektivitet, lönsamhet och trivsel.

Vinnare av jämställdhetspris

Vårt värdegrundsarbete har blivit uppmärksammat i många olika sammanhang, exempelvis deltar vi ofta i seminarier där vi berättar om Indexators Filosofi. Ett besök som vi gärna minns tillbaka till är när dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt besökte oss och vår fabrik för att ta del av ett gott exempel inom industrin.

Vårt integrerade jämställdhets- och mångfaldsperspektiv har uppmärksammats på flera olika sätt, bland annat genom böcker, tidningsartiklar och Industrirådets jämställdhetspris.

Här kan du läsa vår strategiska kompass (PDF)

Vår filosofi

Indexator Rotator Systems AB har en företagsfilosofi som är en gemensam bild av hur vår verksamhet ska bedrivas.

Läs vår filosofi här

Service & Support

Vi finns till för dig för att du skall få svar på alla slags frågor som omfattar våra produkter.

Service & support

Utökat K100-program

K100 är en serie svivlar som bygger på en unik kombination av beprövad teknik och stor flexibilitet. 

Läs mer här