IR-rotatorer

Indexators IR-rotatorer är främst utvecklade för att användas med grävmaskiner och stora kranar för tyngre arbeten inom skogsbruk, materialhantering, skrothantering, återvinning och timmerhantering. Alla användningsområden där kraven på rotatorfunktionen är mycket höga.

Indexators strategiska kompass

Indexator Rotator Systems AB har en företagsfilosofi som är en gemensam bild av hur vår verksamhet ska bedrivas.

Läs vår strategiska kompass här

Service & Support

Vi finns till för dig för att du skall få svar på alla slags frågor som omfattar våra produkter.

Service & support

Utökat K100-program

K100 är en serie svivlar som bygger på en unik kombination av beprövad teknik och stor flexibilitet. 

Läs mer här